WSNP wordt stopgezet


Dringende vragen over het stopzetten van de WSNP?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020 627 1816) en vraag naar Linda Huizenga.


Huizenga AdvocatuurAls u bent toegelaten tot de WSNP, wordt er door de rechtbank ook een WSNP-bewindvoerder aangesteld die zal controleren of u zich aan alle verplichtingen houdt die gelden gedurende de looptijd van de WSNP. Zo mag u geen nieuwe schulden maken, moet u zich actief inzetten om betaald werk te vinden (tenzij u natuurlijk arbeidsongeschikt bent), moet u de WSNP-bewindvoerder uit eigen beweging op de hoogte houden van belangrijke veranderingen in uw leven enz.

De WSNP-bewindvoerder en/of de rechter komen in sommige gevallen tot de conclusie dat iemand zich niet aan de verplichtingen in de WSNP heeft gehouden, waardoor de WSNP wordt beëindigd zonder schone lei. Dat betekent ten eerste dat alle schulden die al bestonden bij de toelating tot de WSNP, weer op die persoon verhaald kunnen worden. Er mag dus weer beslag worden gelegd om de inboedel, op het salaris enz. enz. Daarnaast kan die persoon gedurende 10 jaar geen beroep meer doen op de WSNP. De beëindiging zonder schone lei heeft dus grote gevolgen!

Als er een zitting gepland wordt om de beëindiging van uw WSNP te bespreken, mag u zich laten bijstaan door een advocaat. De advocaat zal dan namens u onderzoeken of er echt sprake is van een tekortkoming en of die tekortkoming verwijtbaar is. Soms blijkt namelijk dat de tekortkoming helemaal niet verweten kan worden: iemand blijkt eigenlijk arbeidsongeschikt te zijn en daardoor niet in staat om te solliciteren naar een fulltime baan. Ook kan de advocaat tot de conclusie komen dat er wel sprake is van een tekortkoming, maar een creatieve oplossing aandragen waardoor, eventueel na verlenging, de WSNP toch nog met schone lei kan worden beëindigd.

Als de rechtbank toch van oordeel is dat de WSNP zonder schone lei moet worden beëindigd, kunt u tegen dit vonnis binnen 8 dagen in hoger beroep. Deze procedure kan alleen door een advocaat worden ingesteld. Omdat de termijn voor het instellen van hoger beroep zo kort is, is het dus heel erg belangrijk dat u meteen contact opneemt!