Schone lei bij WSNP, wat wordt daarmee bedoeld?

Als u bent toegelaten tot de WSNP en u heeft zich gedurende de looptijd van de WSNP aan alle verplichtingen gehouden, dan krijgt u de ‘schone lei’. Dat betekent dat de schuldeisers hun vorderingen die bestonden op de datum dat u tot de WSNP bent toegelaten, niet meer op u kunnen verhalen. U hoeft dus niet meer bang te zijn voor beslag op uw inboedel, loonbeslag of beslag op de bankrekening.

Let op: dit geldt dus alleen voor schulden die zijn ontstaan voordat u werd toegelaten tot de WSNP. Nieuwe schulden vallen niet onder de werking van de schone lei.

Dringende vragen?

Wilt u meer weten over de 'schone lei' ofheeft u vragen over uw eigen situatie? Bel dan vrijblijvend naar: 020-6271816 of neem contact met mij op door gebruik te maken van het contactformulier.