Mijn WSNP is afgewezen. Wat moet ik doen?


Dringende vragen over een afgewezen WSNP?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020-6271816) en vraag naar Linda Huizenga.


Huizenga Advocatuur

Een verzoek om toelating tot de WSNP wordt ingediend bij de rechtbank. Vervolgens vindt er een inhoudelijke zitting plaats. Tijdens die inhoudelijke zitting krijgt u de mogelijkheid om uw verzoek kort toe te lichten en kan de rechter u een paar vragen stellen. Daarna bepaalt de rechter of u wel of niet wordt toegelaten tot de WSNP. Als de rechter oordeelt dat u niet wordt toegelaten, kunt u tegen dat oordeel, dat in de vorm van een vonnis wordt gegeven, in hoger beroep. Maar let op! De beroepstermijn is slechts 8 dagen! Het is dus belangrijk dat u meteen contact opneemt als u hoger beroep overweegt.

Voor het instellen van hoger beroep heeft u altijd een advocaat nodig, dat kunt u niet zelf doen. Tijdens een gesprek op kantoor zal ik met u bespreken of hoger beroep zinvol is. Als dat zo is, dan zal ik meteen hoger beroep instellen zodat de termijn van 8 dagen is veilig gesteld. Ook zal ik met u de stappen bespreken die gezet moeten worden om de slagingskans van het hoger beroep zo groot mogelijk te maken.

Als echter blijkt dat hoger beroep in uw geval geen zin heeft omdat de slagingskans minimaal is, dan krijgt u van mij tips adviezen waarmee u de komende periode aan de slag kunt, zodat een volgend verzoek om toelating tot de WSNP wel kansrijker is. Als u zich aan deze tips en adviezen houdt, komt er altijd een dag dat uw verzoek om toelating wordt geaccepteerd, zodat u toe kan werken naar een schuldenvrije toekomst!

Heeft u dringend een vraag met betrekking tot de WSNP of andere acute zaken, neem dan meteen contact met mij middels het contactformulier of bel naar York advocaten (020-6271816) en vraag naar Linda Huizenga.