Wat is WSNP schuldsanering?

WSNP staat voor Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Zoals al uit deze benaming blijkt, is het dus een vorm van schuldenregeling die in de wet is opgenomen. Een rechter oordeelt over een verzoek om toelating tot de WSNP. Er zijn allerlei omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat u (nog) niet kunt worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Als u wel wordt toegelaten, dient u zich gedurende de looptijd van de WSNP aan allerlei verplichtingen te houden. De rechtbank stelt dan ook een WSNP-bewindvoerder aan die namens u controleert of u zich aan de wettelijke verplichtingen houdt. Zo bent u verplicht om een deel van uw inkomen, het deel boven het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) af te dragen aan deze bewindvoerder. Ook moet u zich inspannen om fulltime te werken, tenzij u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. En uiteraard mag u gedurende de looptijd van de WSNP geen nieuwe schulden maken. Als u zich aan al deze verplichtingen houdt, dan verstrekt de rechter u na (meestal) 3 jaar een schone lei. Dat betekent dat schuldeisers die al een vordering op u hadden voordat u tot de WSNP werd toegelaten, deze vordering niet meer op u kunnen verhalen.

Soms gaat er echter gedurende de looptijd iets mis waardoor het u niet is gelukt om aan alle verplichtingen te voldoen. Het is dan belangrijk om juridisch advies in te winnen. Als de bewindvoerder al heeft verzocht om beëindiging van de schuldsanering zonder schone lei, dan krijgt u voor de bijstand van een advocaat bovendien een toevoeging. Deze rechtsbijstand kost u dan alleen de minimale eigen bijdrage van €143,- en in veel gevallen zelfs niets!

Als u vragen heeft over het verloop van uw WSNP of u wilt bijstand van een advocaat in verband met een (mogelijke) beëindiging van uw WSNP, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met mij op. Tijdens een gesprek op kantoor zal ik met u bespreken op welke wijze ik u kan bijstaan.