Terugvordering van een uitkering


Dringende vragen over de terugvordering van een uitkering?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020 627 1816) en vraag naar Linda Huizenga.


Als een uitkeringsinstantie constateert dat er een te hoge uitkering is toegekend of dat er zelfs helemaal geen recht op een uitkering bestond, dan zullen de ten onrechte uitbetaalde bedragen worden teruggevorderd. Dat kan om allerlei redenen zijn: de uitkeringsgerechtigde ontvangt ook inkomen uit werk, er is met terugwerkende kracht aanspraak op een andere uitkering, de uitkeringsgerechtigde heeft giften ontvangen, enz. Indien een uitkeringsinstantie oordeelt dat (een deel van) de uitkering moet worden teruggevorderd, dan is het belangrijk om na te gaan of de grondslag van de terugvordering klopt:de reden waarom er wordt teruggevorderd. Als de grondslag klopt, is het ook belangrijk om te controleren of de hoogte van het teruggevorderde bedrag klopt.

Als u met een terugvorderingsbesluit wordt geconfronteerd, neemt u dan contact met mij op. Doe dit wel binnen 6 weken nadat u het besluit heeft ontvangen! Eventueel bezwaar tegen het besluit moet namelijk binnen 6 weken worden ingediend. Samen met u zal ik uitzoeken of de terugvordering terecht is en of de hoogte van het bedrag klopt. Ook is het belangrijk om na te gaan of er voor het bestuursorgaan een aanleiding bestaat om bovenop de terugvordering nog een boete op te leggen.

Uiteraard zal ik altijd voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor een toevoeging en indien dat het geval is, deze voor u aanvragen. Als u voor de eigen bijdrage in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, vraag ik die ook voor u aan of ik help u bij de aanvraag