Schone lei wordt afgewezen


Dringende vragen over een afgewezen "Schone lei"?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020 627 1816) en vraag naar Linda Huizenga.


Huizenga Advocatuur

Als u drie jaar lang in de WSNP heeft gezeten en u heeft u trouw aan alle verplichtingen gehouden, dan krijgt u in de meeste gevallen een ‘schone lei’: de schulden die al bestonden op de datum dat u tot de WSNP werd toegelaten, mogen niet meer op u worden verhaald.

In sommige gevallen oordeelt de rechter echter dat u zich niet aan alle verplichtingen heeft gehouden. Er zal dan gedurende een zitting op de rechtbank met u en de WSNP-bewindvoerder gesproken worden over de wijze waarop de WSNP tot dan toe is verlopen. Als de rechter vindt dat u verwijtbaar tekort bent geschoten in uw verplichtingen, dan kan er besloten worden dat uw WSNP zonder schone lei wordt beëindigd.

Let op! U heeft voor deze inhoudelijke behandeling recht op bijstand van een advocaat! Als er zo’n inhoudelijke zitting gepland staat, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op. Samen met u zal ik dan onderzoeken wat de reden is dat de beëindiging van de WSNP zonder schone lei wordt overwogen en op welke manier u zich hiertegen kunt verzetten. Ik zal met u meegaan naar de zitting en namens u verweer voeren tegen de voordracht om de WSNP (tussentijds) te beëindigen zonder schone lei.

Tegen een oordeel (dat wordt verwoord in een vonnis) van de rechter dat u geen schone lei krijgt toegekend, kunt u bovendien binnen 8 dagen in hoger beroep bij het Gerechtshof. Deze procedure moet door een advocaat worden ingesteld. Neemt u dus zo snel mogelijk contact op als u van de rechter te horen heeft gekregen dat uw WSNP zonder schone lei zal worden beëindigd! Vaak is het mogelijk om in de tussenliggende tijd veel ingrijpende maatregelen te nemen, waardoor het gerechtshof toch anders oordeelt dan de rechtbank en bijvoorbeeld wel de schone lei verstrekt, of de looptijd van de WSNP verlengt en u zo een laatste kans krijgt om de regeling tot een goed einde te brengen.

Is bij u de schone lei afgewezen of zijn er vragen over de schone lei, nem dan gerust contact met mij op door gebruik te maken van het contactformulier of bel mij tijdens kantooruren