Boete door schending inlichtingenplicht


Dringende vragen over een boete door schending inlichtingenplicht?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020 627 1816) en vraag naar Linda Huizenga.


De ontvanger van een uitkering, de uitkeringsgerechtigde, heeft naast rechten ook plichten. Zo geldt voor de ontvanger van een bijstandsuitkering de plicht om de uitkeringsinstantie (vroeger: de sociale dienst) actief en uit eigen beweging op de hoogte te houden van alle relevante informatie. Daarbij moet u denken aan giften die u ontvangt (ook cash), vakanties, vrijwilligerswerk dat u wilt gaan doen en natuurlijk ook betaald werk. Deze verplichting wordt de inlichtingenplicht genoemd.

Als een uitkeringsinstantie constateert dat u de inlichtingenplicht heeft geschonden en dat u bijvoorbeeld geldbedragen heeft ontvangen waardoor u niet langer recht heeft op een (volledige) uitkering, dan zal het ten onrechte uitbetaalde bedrag worden teruggevorderd. De uitkeringsinstantie kan u echter ook een boete opleggen als zij van mening zijn dat u verwijtbaar heeft gehandeld. De hoogte van de boete hangt af van de mate waarin u een verwijt te maken valt: als u kunt aantonen dat u niet opzettelijk heeft gehandeld, dan zal de boete waarschijnlijk lager uitvallen. Het is dus belangrijk dat u zich in dit soort gevallen laat bijstaan door een advocaat. Die kan u helpen om alle relevante informatie op een rijtje te zetten en zo te proberen om te voorkomen dat u een boete wordt opgelegd of dat het bedrag lager uitvalt.

De bezwaar- en beroepstermijnen zijn in dit soort procedures echter kort, slechts 6 weken. Neemt u dus meteen contact op zodra u een brief heeft ontvangen van uw uitkeringsinstantie waarin vermeld staat dat aan u een boete wordt opgelegd.