Aanvechten beëindigen uitkering


Dringende vragen over het aanvechten van de beëindigen van een uitkering?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020 627 1816) en vraag naar Linda Huizenga.


Een uitkering kan om allerlei redenen worden stopgezet: u heeft een baan gevonden en daardoor geen inkomensondersteuning meer nodig, u bent gaan samenwonen en heeft daarom geen recht meer op een uitkering, uw kind is 18 geworden en u heeft geen recht meer op kinderbijslag.

In de meeste gevallen is de stopzetting van een uitkering terecht. Maar in sommige gevallen wordt de uitkering ten onrechte beëindigd. Bijvoorbeeld omdat een uitkeringsinstantie denkt dat u andere inkomsten heeft terwijl dat niet het geval is. Of omdat er wordt aangenomen dat u samenwoont, terwijl u en uw huisgenoot een strikt gescheiden huishouden vormen. In dat soort gevallen is het erg belangrijk dat u op tijd bezwaar indient tegen het besluit van de uitkeringsinstantie. De bezwaartermijn is maar zes weken! Neem dus meteen contact op voor een afspraak.