WSNP


Dringende vragen over de WSNP? 
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020 6271816) en vraag naar Linda Huizenga.


Huizenga Advocatuur

Veel mensen hebben schulden. Sommige mensen hebben zo veel schulden, dat het niet meer mogelijk is om met elke schuldeiser een betalingsregeling te treffen en al die regelingen ook nog trouw na te komen. In die gevallen kan schuldhulpverlening vaak hulp bieden. Door de schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd om met alle schuldeisers tot een vrijwillige regeling te komen: het minnelijk traject. Als (sommige) schuldeisers niet mee willen werken, is er vaak geen andere optie dan om toelating tot de wettelijke schuldsanering te verzoeken: de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP)

Een WSNP advocaat nodig?

Heeft u op kort termijn een WSNP advocaat nodig? Neemt u dan vandaag nog contact met mij op. Ik kan uw persoonlijke situatie dan met u bespreken en wellicht later helpen in een eventueel hoger beroep. 

Verzoek WSNP indienen

Een verzoek om toelating tot de WSNP moet bij de rechtbank worden ingediend. De rechter oordeelt vervolgens of u aan de voorwaarden voor toelating voldoet: zijn er geen schulden die verwijtbaar zijn en aan de toelating in de weg staan, zoals recente CJIB-boetes? Heeft u de oorzaak van de schulden volledig onder controle en bent u voldoende gemotiveerd om gedurende drie jaar alles in het werk te zetten om de schulden af te lossen? Als de rechter meent dat u aan de voorwaarden voor toelating voldoet, bent u toegelaten tot de WSNP. Er wordt dan een WSNP-bewindvoerder benoemt die in opdracht van de rechtbank controleert of u ook daadwerkelijk alle verplichtingen nakomt. Als de bewindvoerder meent dat dat niet het geval is, kan hij de rechter adviseren om de WSNP (tussentijds) zonder schone lei te beëindigen. Een groot probleem, want u zult dan in principe gedurende de volgende 10 jaar niet opnieuw worden toegelaten tot de WSNP. Het is dus belangrijk dat u zich gedurende de looptijd van de WSNP aan alle voor u geldende verplichtingen houdt en dat u de WSNP-bewindvoerder tijdig op de hoogte brengt van alle belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld een verhuizing, een wijziging van uw dienstverband enz. Na 3 jaar zal de rechter vervolgens controleren of u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden. Indien dat zo is en het u desondanks niet is gelukt om alle schulden af te lossen, verstrekt de rechter een ‘schone lei’. Dat betekent dat alle schulden die zijn ontstaan voordat u tot de WSNP bent toegelaten, niet meer op u verhaald kunnen worden. Deze schuldeisers kunnen dus geen invorderingsmaatregelen meer treffen. Een mooi resultaat!

Dringend hulp nodig?

Heeft u op zeer korte termijn hulp nodig van een advocaat in Amsterdam, neem dan direct contact met mij op. Wsnp afgewezen, tussentijds beëindigd of geen schone lei? Neem dan direct contact met mij op. dan ga ik kijken wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat u alsnog schuldenvrij blijft. Bel mij direct op nummer 020 6271816 of neem contact met mij op door gebruik te maken van het contactformulier. Ik lees mijn mail bijna elk uur, ook in het weekend.

Waar kan ik u mee helpen?

Ik ben gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met de WSNP. Veel voorkomende problemen waarbij ik regelmatig mensen bij sta zijn :

Indien u al bent toegelaten tot de WSNP maar deze dreigt (tussentijds) zonder schone lei te worden beëindigd, heeft u recht op rechtsbijstand van een advocaat tijdens de inhoudelijke zitting op de rechtbank. Indien u al uit de WSNP bent gezet, kunt u tegen dit vonnis binnen 8 dagen in hoger beroep. Het is dus belangrijk dat u geen tijd verliest en meteen contact opneemt! ( 020 6271816 of gebruik het contactformulier