Sociaal zekerheidsrecht


Dringende vragen over Sociaal zekerheidsrecht of de Bijstand?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020 627 1816) en vraag naar Linda Huizenga.


bijstandsuitkering, WW of AOW advocaat nodig? Een grote groep burgers maakt gebruik van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Zo komen ouders van minderjarige kinderen in aanmerking voor kinderbijslag, kunnen mensen zonder inkomen en vermogen meestal aanspraak maken op een bijstandsuitkering en ontvangen we op den duur (bijna) allemaal een AOW-uitkering.

Een uitkering moet altijd worden aangevraagd, waarna de uitkeringsinstantie de aanvraag toetst en de uitkering dan toekent of afwijst. Er kunnen zich bij de aanvraag van de uitkering of op een ander moment natuurlijk problemen voordoen waarbij u de bijstand van een advocaat kunt gebruiken: uw aanvraag wordt ten onrechte afgewezen, de eerder toegekende uitkering wordt weer stopgezet of de uitgekeerde bedragen worden zelfs teruggevorderd, er wordt u een boete opgelegd omdat u volgens het bestuursorgaan in strijd met de regels iets heeft gedaan of juist nagelaten. In al deze gevallen kunt u zich meestal in de bezwaar- en / of beroepsprocedure laten bijstaan door een advocaat. Maar let op! Een bezwaar of beroep moet wel binnen 6 weken worden ingediend! Als de 6 weken verstreken zijn, is er meestal geen mogelijkheid meer om tegen het besluit op te komen.

Indien uw inkomen en vermogen het toelaten, komt u voor deze procedures meestal in aanmerking voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat u alleen een eigen bijdrage hoeft te betalen, waarbij voor de laagste inkomens ook nog de mogelijkheid bestaat om voor die eigen bijdrage bijzondere bijstand aan te vragen. In sommige gevallen is de juridische bijstand dus zelfs kosteloos!

Waar kan ik u mee helpen?

Ik ben gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met sociaal zekerheidsrecht. Veel voorkomende problemen waarbij ik regelmatig mensen bij sta zijn :

Indien het probleem dat u heeft met de uitkeringsinstantie niet voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komt, zal ik u doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie die u wel verder kan helpen, zoals de sociaal raadslieden, het juridisch loket of het maatschappelijk werk.

Dringende vragen?

Wilt u weten of ik u kan bijstaan bij een bezwaar- of beroepsprocedure? Of heeft u andere vragen over uitkering gerelateerde zaken? Bel dan vrijblijvend naar: 020 627 1816 of neem contact met mij op door gebruik te maken van het contactformulier.