Executiegeschillen


Dringende vragen over een executiegeschil?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020 627 1816) en vraag naar Linda Huizenga.


Als u een rekening van bijvoorbeeld de Wehkamp niet betaalt, wordt deze vordering op den duur vaak uit handen gegeven aan een incassobureau. Een incassobureau probeert dan in opdracht van de schuldeiser alsnog om u zover te krijgen dat u de rekening betaalt. Als betaling echter uitblijft, kan een incassobureau verder niets doen om u tot betaling te 'dwingen'. Zij zullen de vordering daarom weer doorsturen naar een deurwaarder. Een deurwaarder heeft wel meer machtsmiddelen om de betaling af te dwingen. Allereerst zal de deurwaarder bij de rechtbank om een zogenaamd executievonnis verzoeken: een vonnis waarin omschreven staat welk bedrag u moet betalen en op basis waarvan de deurwaarder executiemaatregelen mag treffen.

De deurwaarder mag op basis van zo’n vonnis verschillende stappen zetten om de betaling van de rekening, die inmiddels is verhoogd met allerlei kosten, af te dwingen. Zo mag er bijvoorbeeld bankbeslag worden gelegd op uw loon of uitkering. Daarbij moet de deurwaarder echter wel rekening houden met de beslagvrije voet. Daarnaast mag een deurwaarder ook beslag leggen op een groot deel van uw inboedel. Ook mag een deurwaarder beslag leggen op uw bankrekening.

Als u echter moet rondkomen van een laag inkomen en de deurwaarder legt beslag op uw bankrekening waardoor u de vaste lasten niet meer kan betalen, dan is het mogelijk dat dit beslag onrechtmatig is. U kunt dan eisen dat het bedrag dat door middel van het beslag is getroffen, weer wordt vrijgegeven of teruggestort. Als de deurwaarder niet op dat verzoek ingaat, kunt u de rechter verzoeken om de deurwaarder te bevelen om het getroffen banksaldo weer vrij te geven of terug te storten. Zo'n procedure bij de rechtbank heet een executiegeschil: u bent het oneens over de wijze waarop de deurwaarder op basis van het eerder behaalde vonnis executeert.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop de deurwaarder invorderingsmaatregelen treft en u wilt weten of u hier iets tegen kunt ondernemen, neemt u dan contact op via het formulier of neem telefonisch contact op (020 627 1816) met Huizenga Advocatuur en vraag naar Linda Huizenga.