Boete door schending inlichtingenplicht


Dringende vragen over een boete door schending inlichtingenplicht?
Ga dan naar het contactformulier of bel naar York advocaten (020-5352525) en vraag naar Linda Huizenga.


De ontvanger van een uitkering, de uitkeringsgerechtigde, heeft naast rechten ook plichten. Zo geldt voor de ontvanger van een bijstandsuitkering de plicht om de uitkeringsinstantie (vroeger: de sociale dienst) actief en uit eigen beweging op de hoogte te houden van alle relevante informatie. Daarbij moet u denken aan giften die u ontvangt (ook cash), vakanties, vrijwilligerswerk dat u wilt gaan doen en natuurlijk ook betaald werk. Deze verplichting wordt de inlichtingenplicht genoemd.

Als een uitkeringsinstantie constateert dat u de inlichtingenplicht heeft geschonden en dat u bijvoorbeeld geldbedragen heeft ontvangen waardoor u niet langer recht heeft op een (volledige) uitkering, dan zal het ten onrechte uitbetaalde bedrag worden teruggevorderd. De uitkeringsinstantie kan u echter ook een boete opleggen als zij van mening zijn dat u verwijtbaar heeft gehandeld. De hoogte van de boete hangt af van de mate waarin u een verwijt te maken valt: als u kunt aantonen dat u niet opzettelijk heeft gehandeld, dan zal de boete waarschijnlijk lager uitvallen. Het is dus belangrijk dat u zich in dit soort gevallen laat bijstaan door een advocaat. Die kan u helpen om alle relevante informatie op een rijtje te zetten en zo te proberen om te voorkomen dat u een boete wordt opgelegd of dat het bedrag lager uitvalt.

De bezwaar- en beroepstermijnen zijn in dit soort procedures echter kort, slechts 6 weken. Neemt u dus meteen contact op zodra u een brief heeft ontvangen van uw uitkeringsinstantie waarin vermeld staat dat aan u een boete wordt opgelegd.